Jeśli chcesz lepiej poznać i zrozumieć zasady, według których prowadzimy kursy SNE…
Jeśli chcesz odkrywać dlaczego ewangelizujemy w taki, a nie inny sposób i robić to lepiej…
Jeśli chcesz czuć się pewniejszym i lepiej wyposażonym do posługi na kursach…

…to jesteś zaproszony do udziału w cyklu warsztatów na temat metodologii SESA.

CEL:
Kształtowanie mentalności SESA. Stosowanie jej w praktyce kursów.

TERMINY I TEMATY:
Środy, w godz. 19:00-20:30

13.12.2023 – Czym jest mentalność SESA?
17.01.2024 – Podstawowe zasady metodologii i pedagogiki SESA
21.02.2024 – Praca w ekipie kursu
13.03.2024 – Posługi: Głoszący, Lektorzy (dla wszystkich)
17.04.2024 – Posługi: Dyrektor, Koordynator
15.05.2024 – Posługi: Muzyczna / Multimedialna / Materiał dydaktyczny / analogie, postaci
12.06.2024 – Posługi: Wstawiennicy. Podsumowanie warsztatów.

ZASADY UDZIAŁU:
Obowiązkowo 5 spotkań (trzy pierwsze i ostatnie) oraz przynajmniej
1 spotkanie dotyczące posług (od 4-tego do 7-ego).
Pierwsze i ostatnie spotkanie na żywo, pozostałe online.
Uwaga: Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejszy udział przynajmniej w jednym kursie SNE.

ZAPISY:
Zgłoszenia mailowo; snetorun@gmail.com (potrzebny adres e-mail każdego uczestnika).

ODPOWIEDZIALNE ZA WARSZTATY:
Joanna Powichrowska (SE Diecezji Toruńskiej Świętego Jana Umiłowanego Ucznia)
Jolanta Zatorska (SE Diecezji Toruńskiej Świętego Jana Umiłowanego Ucznia)

Follow us: