SZKOŁA EWANGELIZACJI ŚW. ANDRZEJA (SESA) TO OGÓŁ SZKÓŁ EWANGELIZACJI NA ŚWIECIE, KTÓRE MAJĄ WSPÓLNĄ WIZJĘ, METODOLOGIĘ I PROGRAM FORMACYJNY.

Jezus daje uczniom wielką misję: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15), którą jako Jego uczniowie podejmujemy z radością w Kościele Katolickim.

Nosimy imię Apostoła Andrzeja, ponieważ wyraża ono naszą misję: przyprowadzać do Jezusa  „Piotrów”, którzy będą kochać , służyć i głosić Jezusa bardziej i lepiej niż my sami (J 1,41-42). „Piotrów” – odważnych świadków dobrej wiadomości o zbawieniu przez Chrystusa Odkupiciela, aby zachęcać i utrzymywać jedność w Kościele, jako świadectwo dla innych.

Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja ma Biuro Międzynarodowe w Guadalajara, w Meksyku i działa za zgodą Archidiecezji w Guadalajara, we współpracy z jego Eminencją Kardynałem Jose Francisco Robles Ortegą. Od roku 2014 asystentem kościelnym SESA jest ojciec Luis Alfonso Zepeda M. del Campo.

Od kilku lat trwa proces uzyskiwania osobowości prawnej wg Prawa Kanonicznego na poziomie Stolicy Apostolskiej dla Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja. W 2012 Jose H. Prado Flores został osobiście zaproszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI do uczestnictwa w Synodzie Biskupów odbywającym się w Watykanie. Jest to potwierdzenie misji ewangelizacyjnej Szkoły św. Andrzeja. Papież Franciszek zaś powołał go do tworzenia rady w służbie całemu Kościołowi Katolickiemu CHARIS.