Dlaczego Szkoły św. Andrzeja tak się pomnażają na całym świecie?
Dzięki swojej METODOLOGII, która jest prosta, ale skuteczna.

Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja odpowiada na wezwanie papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji: w sposób wyjątkowy, nowy w swojej metodzie.

Używamy metodologii aktywno-uczestniczącej, dzięki której uczestnik uczy się w relacji z innymi i wyraża swoje doświadczenia.

Nasza metodologia ma pięć fundamentalnych cech charakteryzujących nauczanie i działanie:

A. Aktywno-uczestnicząca

Nie jest jednokierunkowa, jak tradycyjna dydaktyka, ale opiera się na informacji zwrotnej uczeń-nauczyciel. Uczniami są uczestnicy.

B. Znaczeniowe uczenie się

Nową wiedzę opiera się na płaszczyźnie wiedzy już przyswojonej i utrwala się ją poprzez odniesienie do życiowych zainteresowań i doświadczeń.

C. Spersonalizowana z wizją wspólnotową

Formuje się osobę jako członka wspólnoty w służbie Królestwu Niebieskiemu.

D. Reguła teologiczna

Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. (1 Kor 3,6)

Pracujemy w grupie i we wspólnocie, ale główną rolę w ewangelizacji pełni Duch Święty..

E. Reguła pedagogiczna

Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach” Arystoteles

Używanie zmysłów w procesie uczenia się.

Jak nauczać i uczyć się używając obydwu półkul mózgu.