Statystka po 25 latach

Ilość przeprowadzonych kursów

Ilość uczestników na kursach

0
0

Jakie były początki?

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej powstała w sprzyjających okolicznościach stworzonych w Kościele przez wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, a tak przez utworzenie naszej nowej diecezji.
Śmiało można więc powiedzieć, że Duch Święty zainicjował SNE łącząc w jedno pragnienie mówienia o Jezusie grupy młodych z duszpasterstwa akademickiego „Nowe Jeruzalem”, z ich poszukiwania sposobu, jak to robić, z zachwytu przeżytych niektórych kursów w SNE w Kielcach i nowatorskiego wówczas pragnienia redemptorysty o. Jacka Dubla, by włączyć świeckich w dzieło głoszenia Jezusa oraz pragnienia pierwszego biskupa toruńskiego, by tworząc struktury diecezji służyły lepiej ewangelizacji.
Dlatego też 16 marca 1996 roku odbyło się spotkanie inicjujące powstanie SNE, a później 25 kwietnia 1998 roku została poprzez dekret księdza biskupa Andrzeja Suskiego umiejscowiona w strukturach duszpasterstwa diecezjalnego. Patronem SNE został św. Jan Umiłowany Uczeń, pasterzem i dyrektorem o. Jacek Dubel, który pełnił tę funkcję do 2018 roku.

A oto jak wspomina powstanie SNE o. Jacek:

Szkoła widziana przez świeckich

Kilka lat temu zaczęła swoją działalność Szkoła Nowej Ewangelizacji w Bydgoszczy. Zwołana trochę na zasadzie pospolitego ruszenia stworzona z ludzi różnych wspólnot, którzy chcieli ewangelizować. Jedni wiedzieli, inni chcieli, nasze wizje przyniesione z rodzimych wspólnot były różne, co innego podpowiadało nam doświadczenie. Chcieliśmy ten zapał i potrzebę ewangelizacji jakoś ukierunkować, stworzyć wspólnotę, która umie działać razem mimo różnic, a może i dzięki nim. Patrzyliśmy, jak to robią inni, szukaliśmy, modliliśmy się. Kiedy już po rozmowach i konsultacjach wiedzieliśmy, kto może nam pomóc w czasie wspólnej modlitwy pytaliśmy do kogo mamy się zwrócić. Odpowiedzią okazała się Toruńska Szkoła Nowej Ewangelizacji.

Ze Szkołą Nowej Ewangelizacji św. Jana Umiłowanego Ucznia w Toruniu, spotkałem się już w pierwszych latach XXI wieku. Było to w Parafii św. Mateusza w Bydgoskim Fordonie.
Przyjechała silna Ekipa pod „wodzą” o. Jacka, żeby poprowadzić Kurs Nowe Życie dla wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.
Bardzo osobiście przeżyłem to wydarzenie. Po dłuższej przerwie w kontaktach, kolejny Kurs dla nowo powstałej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Diecezji Bydgoskiej i nie tylko.

Do Szkoły Nowej Ewangelizacji w Toruniu wstąpiłam na początku jej działalności w 1996 roku. Byłam wtedy na trzecim roku studiów. Już wcześniej dane mi było odkryć Jezusa, którego poznawałam poprzez formację Ruchu Światło-Życie w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu, a następnie doświadczałam w Odnowie w Duchu Świętem we wspólnocie Pragnienie, w tejże parafii. Kiedy dowiedziałam się, że powstanie w moim mieście S.N.E. od razu wiedziałam, że to kolejne miejsce na mojej drodze z Panem. Jeszcze wtedy nie znałam metodologii szkoły, ale czułam, że chcę głosić Chrystusa.

Witam, mam na imię Magdalena i pragnę napisać w kilku jak doświadczyłam Bożej miłości i gościnności we Wspólnocie Pieśń Nowa.
Będąc na kilku Kursach, które organizowała Wspólnota Pieśń Nowa jako uczestnik, zostałam przyjęta z miłością .
Osoby w Ekipie Kursów tworzyły zgrany team. Widać było jedność wśród osób prowadzących Kursy .

Jubileusz, który obchodzi SNE-Toruń (nasza „starsza siostra”) skłania do rozmyślań, wspomnień i wdzięczności za wielkie dobro, którego doświadczyliśmy jako wspólnota i każdy z nas osobiście. Byliśmy bowiem jako nowa, młoda wspólnota przez cały czas przez Was prowadzeni i formowani.
Nie jest więc łatwo wyłowić z pamięci i opisać czas wspólnych modlitw, kursów, posług, rozmów czy spotkań przy stole. Nie jest też łatwo wyrazić słowami i opisać wielkie dobro i serce, którego doświadczyliśmy. Dla mnie osobiście zawsze ogromną radością były spotkania z Waszą wspólnotą i miłość okazywania nam czy to w słowie czy posłudze, czy po prostu w rozmowie. Od Was kochani uczyłam się nie tylko posługi we wspólnocie i na kursach, ale i profesjonalizmu, zapału, wierności i oddania Bogu i drugiemu człowiekowi.

Dziękuję Panu Jezusowi, że na naszej drodze postawił Waszą Wspólnotę SNE św. Jana Umiłowanego Ucznia. Spotkanie z Wami można opisać słowem – doświadczenie Pana Boga. W Toruniu poznaliśmy wspaniałe, ciepłe, serdeczne i otwarte osoby, z którymi mogliśmy nawiązać naturalną więź. Dziękuję za każdą wspólną Mszę św., za każdy kurs, za każde głoszone słowo i tych którzy je głosili, za to, że będąc u Was czujemy się dobrze, czujemy się potrzebni. Zawsze możemy znaleźć u Was wsparcie i troskę. Każde spotkanie z Wami, to spotkanie z żywym Jezusem, który działa przez Was.

Pan zaprowadził mnie do Kościoła w 2007 r. w wieku 55 lat.Wszystko było nowe i mało pojęte.
Wielka przygoda z Jezusem zaczeła się latem 2008 r., kiedy do Grodna przyjechała ekipa „Pieśni Nowej” na czele z o. Jackiem Dublem z Torunia.
Pytanie czy pójść na tygodniowy kurs ” Jezus w czterech Ewangeliach” nawet nie powstało – tak mało wiedziałam.
To była BOMBA, która eksplodowała otwarciem oczu na piękno wiary, mna głębiny Pisma Swiętego. Trudno opisać ten mój stan duchowy: skrzydła mi wyrosły, ujrzałam drogę. W życiu nigdy nie wygrałam w loterję, ani znalazłam pieniędzy… Wtedy czułam się, jak by znalazłam SKARB, pierwszy w swoim życiu.

Udział w kursie Alpha pomógł mi w ugruntowaniu mojej wiary, jej przeżywaniu w życiu
codziennym oraz stał się początkiem mojej drogi ewangelizacyjnej, gdyż po zakończeniu
kursu Alpha zostałam zaproszona przez osoby prowadzące do tego abym w kolejnej edycji
kursu Alpha została animatorem oraz osobą głoszącą nauczania.

Szkoła widziana przez duchowieństwo

Wywiad z Księdzem Biskupem Andrzejem Suskim, pierwszym Biskupem Diecezji Toruńskiej, a zarazem biskupem erygującym SNE

Szkoła widziana przez obiektyw

Świętowanie Jubileuszu