Jesteśmy katolikami, którzy dzięki łasce Ducha Świętego chcą żyć świadomie darem chrztu w Kościele Rzymskokatolickim w Diecezji Toruńskiej.

Jesteśmy różni pod względem: wieku, płci, urody, miejscowości pochodzenia, miejscowości życia, formacji w grupach i ruchach kościelnych, stanu posiadania i stanu cywilnego, powołania, poglądów.

Łączy nas jednak pasja:
– by samemu wciąż wzrastać w świętości,
– by z innymi dzielić się największym Skarbem – Jezusem Chrystusem,
– by inni uczyli się w prosty sposób jak mogą ewangelizować z mocą.