Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja nie są osobnymi przedsięwzięciami ani wyizolowanymi kursami, ale posiadają wspólną wizję i cel, które realizują się w działaniu.

Punktem wyjścia jest pastoralny sekret św. Pawła przekazany jego uczniowi Tymoteuszowi:

Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” (2 Tym 2,1-2).

WIZJA: OGIEŃ EWANGELIZACJI ŁĄCZY W SOBIE TRZY PŁOMIENIE
Wizja Szkoły jest oparta na trzech ściśle powiązanych ze sobą wymiarach:

KERYGMAT
Sercem i fundamentem ewangelizacji jest zawsze głoszenie Jezusa. Jezus umarły, zmartwychwstały i wywyższony jest Zbawicielem, Panem i Mesjaszem.

CHARYZMAT
Charyzmaty to znaki wierności Pana, które pozwalają nam doświadczać, że Jezus jest żywy pośród nas i pozwalają na ewangelizację z mocą.

KOINONIA (WSPÓLNOTA)
Wspólnoty zewangelizowane i ewangelizujące, które pokazują, że Królestwo Boże jest wewnątrz nas.

ZASADY DZIAŁANIA

Ewangelizacji uczy się ewangelizując.

● Program teoretyczno-praktyczny

● Nie tylko ewangelizujemy, ale również formujemy i szkolimy lokalne ekipy, aby powielały kursy z programu

● Wszystkie nasze kursy są odtwarzalne (możliwe do powielenia).

● Pomagamy w formowaniu twojej szkoły ewangelizacji.

Wizja i działanie wzajemnie się uzupełniają.