O uczestnikach: osoby pełnoletnie, które przeżyły kursy Nowe Życie i Emaus.
Termin: 4 – 7 lipca 2024
Rozpoczęcie: 4 lipca godz. 11.00
Zakończenie: 7 lipca ok. godz. 17.00
Miejsce: WSD w Toruniu, ul. Plac Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1
Koszt: 370 zł (nocleg z pełnym wyżywieniem, własna bielizna pościelowa), 270 zł (bez noclegu, pełne wyżywienie)
Zgłoszenia: do 30 czerwca 2024 przez formularz https://forms.gle/AC6rQvf9BubWkzHaA
Warunki przyjęcia na kurs:
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego
– dokonanie przedpłaty w wysokości 150 zł na rachunek nr 41 1050 1979 1000 0022 8975 9645 należący do Wspólnota „Pieśń Nowa”; w tytule wpłaty prosimy napisać: IMIĘ I NAZWISKO oraz KURS JAN 2024
Uwaga:
– W przypadku rezygnacji z kursu nie zwracamy przedpłaty.
– Nie ma możliwości uczestniczenia w części kursu.
Kurs prowadzi: SESA Diecezji Toruńskiej Św. Jana Umiłowanego Ucznia, www.sne.torun.pl
Zabierz: Pismo Święte, coś do notowania, instrumenty muzyczne.

O kursie JAN:
Bardzo dobry czas konfrontowania swego życia z wymaganiami Jezusa jako Mistrza i odkrycie nowej jakości relacji z Bogiem. Przełomowy czas w formacji do dojrzałej wiary /ks. Andrzej Kowalski, dyrektor szkoły lokalnej SESA diecezji toruńskiej

Jeśli doświadczyłeś osobistego spotkania z Żywym Jezusem i chciałbyś być Jego uczniem, takim jak Jan, ten kurs jest dla Ciebie! To czas całkowicie poświęcony na poznawanie i przebywanie z jedynym Mistrzem – Jezusem, który pragnie kształtować nasze serca na wzór Swego serca, to czas słuchania i pogłębiania relacji z Chrystusem, czas poznawania Jego pragnień względem nas, czas doświadczenia Jego mocy i miłości. Kurs skierowany jest do osób mających już pewne doświadczenie wiary i pragnących żyć jak Jezus. Uczy przeżywania bliskiej relacji z Jezusem-Mistrzem w codzienności. Formuje postawę ucznia Jezusa, wiernego swojemu Mistrzowi, pozostającego z Nim w bliskiej relacji.

Follow us: