27 kwietnia ’22, środa, godzina 19.15 – radość spotkania i wspólnej modlitwy oraz trud odkrywania Bożej wizji dla naszej szkoły… . Pierwszy krok, to nauczanie w oparciu o wykład o.Krzysztofa Czerwionki, dyrektora SESA Polska ( https://drive.google.com/file/d/1wC9xFK1cb5vutX54xHwvhuWw83BikFaf/view?usp=sharing). Wszyscy współpracownicy szkoły zostali zaproszeni do indywidualnej modlitwy w intencji rozeznania planów Bożych dla toruńskiej szkoły oraz do analizy naszych aktualnych zasobów i możliwości oraz sposobów realizacji misji szkoły ( i tu także wspieramy się propozycją o.Czerwionki – ankieta w załączeniu). Analiza stanu szkoly wg pkt ojca Czerwionki

Follow us: