1.12.2023,  godz. 18.00,  Kościół Świętego Józefa w Toruniu, ul. Św. Józefa 23/25

PRZYSTAŃ UWIELBIENIA W TORUNIU to kolejne z cyklu spotkań zainicjowanych w środowiskach Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja, które działają w różnych parafiach diecezji toruńskiej. Każdego miesiąca przystajemy w innym mieście by uwielbiać Pana. Inicjatywa stawia sobie za cel zjednoczenie ludzi działających w szkole dla wspólnej ewangelizacji oraz integracji. W programie każdego wieczoru: Eucharystia, modlitwa, głoszenie świadectwo,  modlitwa wstawiennicza, zaproszenie na kursy, spotkanie przy wspólnym stole. Niech nasza gotować do współdziałania w budowaniu Królestwa wyrazi się w zaangażowaniu w to dzieło.

Follow us: