„Poruszaj się Duchu święty w nas, rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa…” . Wierny swoim obietnicom, Bliski i Kochający dał nam doświadczenie miłości braterskiej i mądrości nauki apostołów. Jednoczył na modlitwie i na łamaniu chleba. „…Jesteś Wszechmocny, Ty czynisz cuda…”, „…I tylko Tobie się kłaniam…” na modlitwach wspólnotowych i w czasie wieczorów chwały, i uwielbienia. Od czwartku 12 sierpnia do niedzieli Wniebowzięcia, na Wzgórzu Miłosierdzia w Stryszawie, środowisko ponad 60 szkół lokalnych przeżywało IX SEMINARIUM KRAJOWE SESA Polska „MIEJ(MY) ODWAGĘ MARZYĆ”. Tu i teraz kościoła, marzenia-obietnice Boga zawarte w Słowie Bożym i w nauczaniu Papieża Franciszka, wizje i strategie dawane kościołowi w Jego posłudze oraz przez świadectwo pasterzy Kościoła i wiernych świeckich. Bogactwo i harmonia treści: Marcin Zieliński („Wiara jako podstawa posługi charyzmatycznej”, „Otworzyć się na dary Ducha Świętego”), abp Grzegorz Ryś („Wizja Kościoła i ewangelizacji Pp Franciszka”, „Wyzwania dla nowej ewangelizacji dziś”), Jose H. Prado Flores („Chrzest w Duchu Świętym, aby ewangelizować z wielką mocą: Znaki obecności Ducha Świętego i Huraganowy wiatr czy klimatyzacja?”) o. Czesław Marchewicz CR („Duchowość służby ubogim”), Karol Sobczyk („Służba na rzecz jedności chrześcijan”), bp Andrzej Siemieniewski („Dary w służbie ewangelizacji”), bp Artur Ważny, o. Krzysztof Czerwionka CR, ks. Przemysław Sawa (homilie). „…Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty…”. Do zobaczenia we wrześniu na VI Ogólnopolskim Kongresie Nowej Ewangelizacji „Miasto rewitalizacja”.

Follow us: