SPOTKANIE DYREKTORÓW SESA

Tym razem Łódź gościła blisko 70 liderów z całej Polski, duchownych i świeckich, odpowiedzialnych za lokalne Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja. Szkołę diecezji toruńskiej reprezentowała jej wicedyrektor, Jolanta Zatorska. Na doroczne jesienne spotkanie dyrektorów SESA jak zwykle złożyły się modlitwa, praca w grupach oraz nauczanie. O małych grupach, jako podstawowych przestrzeniach budowania relacji i formacji mówił dyrektor biura krajowego SESA, o.Krzysztof Czerwionka. Na zakończenie celebrowana była Eucharystia, której przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Duchowny m.in. powiedział, „…my musimy się nauczyć widzieć ludzi, do których nas Pan posyła, widzieć ich, jako tych, których On kocha i jako tych, których powołał. Niech nas ręka boska broni, byśmy dawali ludziom inne doświadczenie! Doświadczenie nie-miłości, nie-wybrania, nie-powołania!”

 

Całość homilii: https://www.youtube.com/watch?v=E9SXFb9E7UQ

Follow us: