KURS JAN ZOSTAŁ ODWOŁANY

z przykrością informujemy, że kurs Jan został odwołany z powodu małej ilości zgłoszeń.

JAN – KURS DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Uczestnikami kursu mogą być: osoby pełnoletnie, które przeżyły kursy Nowe Życie i Emaus.

Termin: 14 – 17 lipca 2022
Rozpoczęcie: 14 lipca godz. 10.30
Zakończenie: 17 lipca ok. godz. 14.30
Miejsce: parafia Św. Józefa, Toruń ul. Św. Józefa 23/35  Kaplica Szkolna (wejście E pod kościołem)

Koszt: 400 zł (z noclegami i pełnym wyżywieniem), 220 zł (z obiadem i kolacją, bez noclegów)

Zgłoszenia: do 30 czerwca 2022

Warunki przyjęcia na kurs:
– dokonanie przedpłaty w wysokości 100 zł na rachunek nr 41 1050 1979 1000 0022 8975 9645 należący do Wspólnota „Pieśń Nowa”; w tytule wpłaty prosimy napisać: KURS JAN 2022

Uwaga:
– W przypadku rezygnacji z kursu nie zwracamy przedpłaty.
– W przypadku zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie gwarantujemy noclegów.
– Nie ma możliwości uczestniczenia w części kursu.

Kurs prowadzi: SESA Diecezji Toruńskiej Św. Jana Umiłowanego Ucznia
e-mail: snetorun@gmail.com, sne.torun.pl

Zabierz: Pismo Święte, coś do notowania, instrumenty muzyczne.

O kursie JAN:
Bardzo dobry czas konfrontowania swego życia z wymaganiami Jezusa jako Mistrza i odkrycie nowej jakości relacji z Bogiem. Przełomowy czas w formacji do dojrzałej wiary (ks. Andrzej Kowalski, dyrektor szkoły lokalnej SESA diecezji toruńskiej)

Jeśli doświadczyłeś osobistego spotkania z Żywym Jezusem i chciałbyś być Jego uczniem, takim jak Jan, ten kurs jest dla Ciebie! To czas całkowicie poświęcony na poznawanie i przebywanie z jedynym Mistrzem – Jezusem, który pragnie kształtować nasze serca na wzór Swego serca, to czas słuchania i pogłębiania relacji z Chrystusem, czas poznawania Jego pragnień względem nas, czas doświadczenia Jego mocy i miłości. Kurs skierowany jest do osób mających już pewne doświadczenie wiary i pragnących żyć jak Jezus. Uczy przeżywania bliskiej relacji z Jezusem-Mistrzem w codzienności. Formuje postawę ucznia Jezusa, wiernego swojemu Mistrzowi, pozostającego z Nim w bliskiej relacji.

JAN – KURS DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Uczestnikami kursu mogą być: osoby pełnoletnie, które przeżyły kursy Nowe Życie i Emaus.

Termin: 14 – 17 lipca 2022
Rozpoczęcie: 14 lipca godz. 10.30
Zakończenie: 17 lipca ok. godz. 14.30
Miejsce: parafia Św. Józefa, Toruń ul. Św. Józefa 23/35  Kaplica Szkolna (wejście E pod kościołem)

Koszt: 400 zł (z noclegami i pełnym wyżywieniem), 220 zł (z obiadem i kolacją, bez noclegów)

Zgłoszenia: do 30 czerwca 2022

Warunki przyjęcia na kurs:
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego ….tu link wpisuje Jacek Biesaga
– dokonanie przedpłaty w wysokości 100 zł na rachunek nr 41 1050 1979 1000 0022 8975 9645 należący do Wspólnota „Pieśń Nowa”; w tytule wpłaty prosimy napisać: KURS JAN 2022

Uwaga:
– W przypadku rezygnacji z kursu nie zwracamy przedpłaty.
– W przypadku zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie gwarantujemy noclegów.
– Nie ma możliwości uczestniczenia w części kursu.

Kurs prowadzi: SESA Diecezji Toruńskiej Św. Jana Umiłowanego Ucznia
e-mail: snetorun@gmail.com, www.sne.torun.pl

Zabierz: Pismo Święte, coś do notowania, instrumenty muzyczne.

O kursie JAN:
Bardzo dobry czas konfrontowania swego życia z wymaganiami Jezusa jako Mistrza i odkrycie nowej jakości relacji z Bogiem. Przełomowy czas w formacji do dojrzałej wiary (ks. Andrzej Kowalski, dyrektor szkoły lokalnej SESA diecezji toruńskiej)

Jeśli doświadczyłeś osobistego spotkania z Żywym Jezusem i chciałbyś być Jego uczniem, takim jak Jan, ten kurs jest dla Ciebie! To czas całkowicie poświęcony na poznawanie i przebywanie z jedynym Mistrzem – Jezusem, który pragnie kształtować nasze serca na wzór Swego serca, to czas słuchania i pogłębiania relacji z Chrystusem, czas poznawania Jego pragnień względem nas, czas doświadczenia Jego mocy i miłości. Kurs skierowany jest do osób mających już pewne doświadczenie wiary i pragnących żyć jak Jezus. Uczy przeżywania bliskiej relacji z Jezusem-Mistrzem w codzienności. Formuje postawę ucznia Jezusa, wiernego swojemu Mistrzowi, pozostającego z Nim w bliskiej relacji.

Follow us: