24.09.2023

 

PRZYSTAŃ UWIELBIENIA w Chełmży jest pierwszym z kilku cyklicznych spotkań, które przed nami. To inicjatywa środowisk SzkołyEwangelizacji Świętego Andrzeja, które działają w różnych parafiach diecezji toruńskiej. Każdego miesiąca przystaniemy w innym mieście by uwielbiać Pana. Inicjatywa stawia sobie za cel zjednoczenie ludzi działających w szkole dla wspólnej ewangelizacji oraz integracji. W programie każdego wieczoru: modlitwa, głoszenie świadectwo,  modlitwa wstawiennicza, zaproszenie na kursy, spotkanie przy wspólnym stole. Niech nasza gotować do współdziałania w budowaniu Królestwa wyrazi się w zaangażowaniu w to dzieło.

Follow us: