Katolickie Stowarzyszenie Apostolskie w Służbie Nowej Ewangelizacji
„Wspólnota Pieśń Nowa”
ul. św. Józefa 23/35
87-100 Toruń

NIP 956-214-01-42
Nr rachunku bankowego: 41 1050 1979 1000 0022 8975 9645

z dopiskiem „SNE”