SNE

Zgłaszam się na kurs/wybierz:*        

Noclegi/wybierz:*

Byłem/byłam już na kursie*
Filip/Nowe Życie
Emaus
Jan
Jezus w 4 Ewangeliach
Historia Zbawienia
Inne
Nie byłem/byłam na żadnym z kursów SNE/SESA

* Wypełniając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji kursu Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej św. Jana Umiłowanego Ucznia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 oraz z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dnu 13 marca 2018). Administratorem danych osobowych jest Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej, która nie będzie udostępniała je innym podmiotom. Inspektorem Ochrony Danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, e-mail: inspektor@diecezja-torun.pl

Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej św. Jana Umiłowanego Ucznia do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną. Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej św. Jana Umiłowanego Ucznia, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie

* Pola obowiązkowe

 

Warunki przyjęcia na kurs:
- wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
- jeśli na wybrany kurs wymagana jest przedpłata -
dokonanie przelewu w stosownej wysokości na rachunek nr
41 1050 1979 1000 0022 8975 9645 należący do Wspólnota „Pieśń Nowa”; w tytule wpłaty prosimy napisać NAZWĘ KURSU

 Uwaga:
- W przypadku rezygnacji z kursu nie zwracamy przedpłaty.
- W przypadku zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie gwarantujemy noclegów.
- Nie ma możliwości uczestniczenia w części kursu.

e-mail: snetorun@gmail.com

tel. 515 276 456