Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Apostolskie w Służbie Nowej Ewangelizacji
„Wspólnota Pieśń Nowa”
ul. św. Józefa 23/35
87-100 Toruń

NIP 956-214-01-42
Nr rachunku bankowego: 41 1050 1979 1000 0022 8975 9645

Wspólnota PN
SNE
Misje i rekolekcje
mail: snetorun@gmail.com
telefon: 515 276 456

ALPHA
mail: alpha.torun@onet.pl
telefon: 572 973 517

* Pola obowiązkowe