SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI

SNE W KOŚCIELE
SNE to program formacji za pomocą kursów o specyficznej metodologii. Z natchnienia Ducha Świętego opracował go Jose Prado Flores, świecki katolik i ewangelizator. Za jego sprawą, w Meksyku, w 1980 roku powstała pierwsza SNE. W Polsce pierwsza SNE zaistniała w Kielcach.

SNE W DIECEZJI TORUŃSKIEJ
SNE Diecezji Toruńskiej powstała w sprzyjających okolicznościach stworzonych w Kościele przez wezwanie Jana Pawła II: „Patrzcie w przyszłość, podejmując nową ewangelizację, nową w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu”.

Duch Święty zainicjował ją z pragnienia mówienia o Jezusie grupy młodych z duszpasterstwa akademickiego „Nowe Jeruzalem”, z ich poszukiwania sposobu, jak to robić, z zachwytu kursami „Paweł” i „Jan” przeżytymi w SNE w Kielcach i z nowatorskiego wówczas pragnienia redemptorysty o. Jacka Dubla, by włączyć świeckich w dzieło głoszenia Jezusa. Udało się to zrealizować z powodzeniem w czasie misji ewangelizacyjnych dla nowej diecezji toruńskiej w 1992 roku.

Doświadczenia misji, z Bożą pomocą i aprobatą biskupa Andrzeja Suskiego, doprowadziły do utworzenia SNE Diecezji Toruńskiej. Jej patronem został św. Jan Umiłowany Uczeń, pasterzem i dyrektorem o. Jacek Dubel.

Read more

SNE OBECNIE

Obecnie dyrektorami SNE DT są ks. dr Andrzej Kowalski i Jolanta Zatorska. Formalnie odpowiedzialnym za szkołę jest Katolickie Stowarzyszenie Apostolskie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota Pieśń Nowa”. „Baza” szkoły mieści się w redemptorystowskiej parafii rzymskokatolickiej św. Józefa w Toruniu.

SNE DT jest rzeczywistością ponadwspólnotową. Jej misję realizują członkowie wspólnoty „Pieśń Nowa”, młodzież z duszpasterstwa akademickiego „Bacówka”, klerycy z toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego oraz „absolwenci” kursów SNE z różnych parafii. Każdy, kto przeżył podstawowy kurs ewangelizacyjny SNE „Nowe Życie”, może zgłosić się do pracy ewangelizacyjnej. Spotkania ekip są nieregularne. Wyznaczają je terminy realizowanych kursów. Formacja ekipy i „trening” umiejętności odbywa się w trakcie kursów oraz w czasie przygotowań do danego kursu. Podstawowa formacja duchowa odbywa się w macierzystych wspólnotach i parafiach.

Read more

DLACZEGO KURSY SNE?

Kursy SNE skutecznie i w krótkim czasie jednocześnie:

  •     pozwalają osobiście spotkać Jezusa, czyli ewangelizują,
  •     uczą świadczyć o Jezusie życiem i słowem, czyli formują ewangelizatorów,
  •     kształtują tych, którzy uczą ewangelizatorów, czyli formują formatorów ewangelizatorów.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KURSÓW SNE

Źródłem kursów SNE jest Słowo Boże. Mają za zadanie kształtować i angażować całego człowieka, inicjują wspólnotę, motywują do dalszego rozwoju duchowego, wywołują twórczość i radość. Poszczególne elementy: praktyka i modlitwa, porządek kursu i otwartość na działanie Ducha Świętego, osoba i wspólnota, pozostają w równowadze i harmonii.

 

KURSY, KTÓRYMI AKTUALNIE POSŁUGUJEMY

W całym Programie Formacji jest ponad 20 kursów. SNE prowadzi blisko 10 z nich i ciągle poznaje nowe, aby i nimi posługiwać.

NOWE ŻYCIE podstawowy kurs ewangelizacyjny

Pozwoli Ci odnowić, a może po raz pierwszy doświadczyć osobistego spotkania z Jezusem. Przekonasz się jak On bardzo Cię kocha, jak zadbał, abyś nigdy nie był sam.

JAN kurs duchowości chrześcijańskiej

Nauczy Cię przeżywania bliskiej relacji z Jezusem Mistrzem w codzienności. Kurs ten to pierwszy krok, by stać się jak Jezus.

EMAUS podstawowy kurs biblijny

Odnajdziesz Jezusa w Słowie Bożym i rozkochasz się w nim. To spotkanie wzbudzi w Tobie zapał do czytania Pisma Świętego. Nauczy Cię kierowania się Słowem Bożym w codzienności.

JEZUS W CZTERECH EWANGELIACH kurs biblijny

Popatrzysz na Jezusa oczami czterech zupełnie różnych osób: celnika, rybaka, lekarza i pisarza. Dopiero, gdy zobaczysz, jak widzi Go każdy z nich, poznasz prawdziwego Jezusa i rodzący się Kościół. Poznasz i zachwycisz się odrębnościami każdej z czterech Ewangelii.

HISTORIA ZBAWIENIA kurs biblijny

Poznasz własną historię zbawienia i Boży plan wobec Twojego życia. Nauczysz się biblijnej oceny rzeczywistości. Zobaczysz, jak Pan wychowywał naród wybrany do bliskości z sobą, działając przez konkretnych ludzi, czyli historię interwencji Boga w życie człowieka.

TYMOTEUSZ kurs biblijny – warsztaty

Poznasz sposoby efektywnej pracy z Biblią, aby szybko i skutecznie głosić Jezusa Chrystusa, a także, aby pełniej korzystać ze Słowa Bożego podczas modlitwy osobistej. Poznasz techniki ułatwiające lekturę i rozważanie Słowa Bożego.

CHŁOPIEC Z CHLEBAMI formacja animatorów wspólnot

Przekonasz się, że Jezus potrzebuje Ciebie takiego, jakim jesteś, do budowania swojego Kościoła. Kurs pokaże, jak być animatorem małej grupy we wspólnocie, pomoże Ci odkryć twoje powołania i talenty oraz zadania w Kościele.

PAWEŁ formacja ewangelizatorów – warsztaty

Poznasz konkretne, nowe i ciekawe sposoby niesienia Dobrej Nowiny. Dowiesz się, w jakich sytuacjach możesz dzielić się swoją wiarą i przy wykorzystaniu jakich środków.

TOBIASZ I SARA formacja małżeństw

Nauczy Was rozwiązywać swoje problemy z Bogiem, rozmawiać z sobą tak, by siebie usłyszeć. Pozwoli odnowić Wasze małżeństwo.

Czytaj więcej

WRAŻENIA NASZE I NIE NASZE

Po każdym z kursów zachęcamy uczestników, aby podzielili się z nami tym, co przeżyli, czego doświadczyli.  Często nie tylko oni mówią o przemianie, nawróceniu. Również osoby posługujące w czasie kursu mówią o tym, jak mocno Pan Bóg działa w ich sercach. Niech będzie to zachęta dla tych, którzy się wahają czy wziąć udział w kursach SNE.

 

Do swojego domu z Kursu Nowe Życie zabrałam radość z tego, że Bóg mnie kocha, nowe siły do życia oraz ufność, że Jezus może przemieniać moje życie, gdy go tylko o to poproszę, oddam Mu swoje słabości i pozwolę mu działać. Rozpalił we mnie nowe światło miłości, które mam nadzieje będzie promieniować i realizować się w uczynkach wobec innych.

Justyna- uczestnik kursu Nowe Życie

 

Z Kursu Nowe Życie zabieram ze sobą myśl, ze Bóg kocha nas takich jakimi jesteśmy i daje nam miłość za darmo. Mam zamiar dochować obietnic, które złożyłem Panu i chcę stać się lepszym człowiekiem, który jest bliżej Boga.

Maciej- uczestnik kursu Nowe Życie

 

Na Kursie Nowe Życie ponownie poczułam, że żyję. Odnalazłam, Boga i ponownie go pokochałam i zaufałam. Jestem szczęśliwsza i pełna Bożej Miłości. Dziękuję Panu za to. Chwała Panu. Wpuść Boga do swojego życia, a będą dziać się cuda. Zabiorę ze sobą Boga i opowiem innym jaki jest wspaniały i że wystarczy powiedzieć mu „TAK Panie” wejdź w moje życie, a będą się działy cuda. 

Joanna- uczestnik kursu Nowe Życie

Czytaj więcej

PIEŚŃ NOWA

SNE

ALPHA

MISJE

Posted in SNE.