MISJE I REKOLEKCJE

DLACZEGO MISJE I REKOLEKCJE
Historia naszej współpracy – ludzi świeckich z redemptorystami sięga roku 1995. Wówczas w diecezji toruńskiej ks. biskup Andrzej Suski ogłosił misje ewangelizacyjne, które miała przeżyć każda parafia diecezji. Twórcami ich zostali redemptoryści o. Jacek Dubel i o. Józef Szczecina. O. Jacek zaprosił nas do współpracy w dziele ewangelizacji, zabierał do ekip misyjnych. W ten sposób nabieraliśmy doświadczenia ewangelizacyjnego oraz poznawaliśmy redemptorystów-misjonarzy. Dało to również możliwość uczestnictwa w dziele apostolskim Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

MISJE I REKOLEKCJE TERAZ
    Nieprzerwanie od 1995 r. tworzymy z redemptorystami ekipy misyjne i rekolekcyjny. W czasie misji ewangelizacyjnych nasza rola – osób świeckich polega na prowadzeniu spotkań misyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkoły modlitwy dla dorosłych. Ważną posługą jest również modlitwa za misje, misjonarzy oraz parafie zarówno przed, jak i w czasie trwania misji. Misje ewangelizacyjne odbywają się w ciągu całego roku, w różnych parafiach naszego kraju. Natomiast rekolekcje ewangelizacyjne prowadzimy głównie w okresie Wielkiego Postu i są to rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży. Od kilku już lat prowadzimy po kilka serii takich rekolekcji w czasie jednego Wielkiego Postu.

PIEŚŃ NOWA

SNE

ALPHA

MISJE

Posted in SNE.