Kurs EMAUS Grudziądz, 11-13 października 2019

Październik 11;18:00 - Październik 13;15:00
Grudziądz

Spotkanie z Jezusem - żywym Słowem Bożym - idąc z uczniami w drogą do Emaus