2018-04-15 – Spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji – Toruń

Nasze miasto Toruń było gospodarzem wiosennego spotkania
Ogólnopolskiego Porozumienia Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej
Ewangelizacji, które odbyło się w niedzielę 15 kwietnia i zgromadziło
ponad 40 osób z całej Polski. Tematykę spotkania określa zazwyczaj
senat całego gremium, któremu przewodzi ks. Artur Sepioło z diecezji
gliwickiej. Pracowaliśmy nad zagadnieniem formacji animatorów
posługujących we wspólnotach, czego owocem będzie opracowanie
dyrektorium formacyjnego dla animatorów oraz zajęliśmy się tematem
dość kontrowersyjnym ostatnimi czasy, a mianowicie tzw.
pentekostalizacją Kościoła katolickiego. Komisja teologiczna
Ogólnopolskiego Porozumienia Dyrektorów Kerygmatycznych Szkół Nowej
Ewangelizacji przedstawiła rozległą już bibliografię prezentując różną
optykę obecną w dyskusji teologicznej w naszym kraju. Owocem tej część
pracy jest podjęcie konkretnych działań, aby nie tylko przeciwstawiać
się zawężonemu rozumieniu pentekostalizacji do zjawisk występujących w
protestantyzmie, lecz propagowanie chociażby nauczania kard.
Ratzingera, który wypowiadał się wielokrotnie na ten temat i to w
sposób pozytywny.
Wielkim znakiem jedności i ubogaceniem było sprawowanie Liturgii
Godzin wraz z księdzem biskupem Wiesławem Śmiglem, który wygłosił do
uczestników homilię, a później odpowiadał na różne pytania związane z
duszpasterstwem i ewangelizacją. Pasterz Diecezji Toruńskiej zachęcał
do odważnego bycia świadkiem Zmartwychwstałego Pana w naszej
codzienności, jeśli tylko mamy osobiste z Nim spotkanie rozpoznane i
dopełnione w łonie Kościoła.