Owocna ewangelizacja w Grodnie 8-11 września 2017

W dniach 8-11 września 2017 r. grupa ewangelizatorów ze Wspólnoty Pieśń Nowa i Wspólnoty Bacówka+ podjęła się dzieła ewangelizacji w Grodnie. Zamierzone działania zostały zrealizowane z pomocą Ojców Redemptorystów na „Dziewiatówce”.

Ewangelizatorzy z Pieśni Nowej i Bacówki+ przeprowadzili szkolenie poprzedzające  kursy Alpha w redemptorystowskiej parafii Najświętszego Odkupiciela.  Następne szkolenie dla osób, które chcą aktywnie włączyć się w przeprowadzenie kursów już 23 września br. Kontynuacją tego działania będą kursy Alpha  rozpoczynające się w październiku br. dla młodzieży przed bierzmowaniem, studentów i osób dorosłych. Koordynatorką kursów Alpha będzie Joanna Kroplewska Świecka Misjonarka Najświętszego Odkupiciela.

Kolejnym działaniem podjętym podczas wizyty w Grodnie był Kurs Nowe Życie dla studentów grodzieńskiego Studium Katechetycznego. Serca uczestniczek były otwarte, a świadectwa, że kurs rzeczywiście odmienił ich życie umocniły prowadzących. Potwierdzeniem otwarcia na Boże działanie jest chęć włączenia się kilku uczestniczek Nowego Życia w kursy Alpha w parafii redempotorystów.

Wizyta w Grodnie zakończyła się  dniem skupienia dla katechetów diecezji grodzieńskiej, którego mottem było – Katecheta uczniem – misjonarzem na wzór Maryi.  Prowadzących z Pieśni Nowej cieszyła liczna obecność sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń, a także kilku kapłanów oraz świeckich katechetów oraz ich pragnienie większego zaangażowania się w ewangelizację.

Dziękujemy za gościnność i błogosławieństwo!