Kurs Jezus w Czterech Ewangeliach, Toruń 28 czerwca – 1 lipca 2017r.

W dniach 28.06 – 1. 07. 2017 Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej im. św. Jana Umiłowanego Ucznia prowadziła biblijny kurs „Jezus w Czterech Ewangeliach”. Dyrektorem odpowiedzialnym za przekazanie kursu naszej szkole była Iwona Zielonka – dyrektor SNE Diecezji Płockiej. Dzięki życzliwości władz Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu kurs odbywał się w budynku seminarium.
Jezusa widzianego oczyma czterech Ewangelistów poznawali klerycy WSD, członkowie wspólnot z parafii św. Józefa i innych parafii toruńskich, a także osoby spoza diecezji toruńskiej.
Świadectwa:
„W każdym kolejnym dniu Bóg ukazywał mi swoje oblicze widziane przez poszczególnych Ewangelistów. Był to czas wielkiej radości poznawania Boga, ale też poznawania siebie samej i odkrywania jak Bóg patrzy na mnie.” Magda l. 28
„Dzięki temu kursowi, Bogu który mnie zaprosił na ten kurs i Ewangelistom jeszcze mocniej i dogłębniej poznałem Pana Jezusa, który jest żywy. Zrodziło się także pragnienie dalszego poznawania Go.” Grzegorz l. 33
„Doświadczyłam Boga jako Tego, który w przepiękny sposób powołała i wyposażył Marka, Mateusza, Łukasza i Jana do napisania Ewangelii. Doświadczyłam ogromnej hojności i patrzenia na przyszłość Boga, który chce zbawienia każdego człowieka. Jezus odnowił we mnie pragnienie „bycia” piątą ewangelią i powiedział, że mi w tym pomoże. Jezus Łukasza to ten sam Jezus, który do mnie przemawia najbardziej”  Beata l. 45