2019-03-22_24 Kurs NOWE ŻYCIE , Toruń, parfia sw. Józefa

W dniach 22-24.03.2019 Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej św. Jana Umiłowanego Ucznia prowadziła w Toruniu kurs ewangelizacyjny Nowe Życie. Uczestnikami kursu byli m.in. klerycy I roku z seminarium duchownego w Toruniu oraz osoby świeckie, chcące pogłębić więź z Jezusem. Na kursie uczestnicy doświadczyli spotkania z żywym Bogiem obecnym w sercu Kościoła poprzez słuchanie Słowa Bożego, liczne świadectwa, sakramenty święte, dzielenie się swoim czasem i przeżyciami. Zaś Pan Bóg działał cuda w sercach uczestników.

W weekend 22-24.03.19 prowadziliśmy także kurs Emaus dla studentów Colege Teologicznego im. Jana Kazimierza w Grodnie na Białorusi. Był to czas przezywania przez uczestników rekolekcji wielkopostnych, podczas których  mieli oni okazję spotkać się z Jezusem obecnym w swoim Słowie. Równolegle prowadziliśmy dzień skupienia dla katechetów diecezji grodzieńskiej, których temat brzmiał: Katecheza kerygmatyczna. Uczestniczy zostali zaproszeni do odnowienia swojej więzi z Bogiem, aby być autentycznymi świadkami dla swoich uczniów.

 

Nocą z 22 na 24 marca posługiwaliśmy także muzycznie i modlitewnie na Górze Modlitwy, dziele organizowanym przez fundację Królewskie Dziedzińce w Toruniu. Ideą comiesięcznych spotkań jest prowadzenie uwielbienia przez muzykę i rozważanie słowa Bożego. Jest to także inicjatywa wychodzenia z modlitwą i posługą w przestrzeń świecką. W Toruniu uwielbienia odbywają się na dworcu PKP. Warto dodać, że jest to dzieło ponad wspólnotowe. Spotkania są inicjowane przez Domy Modlitwy 24h i odbywają się w wielu miastach w Polsce i na świecie.