2018-12-07_09 Kurs EMAUS Toruń

Tuż po mikołajkowym szaleństwie w dniach 7-9 grudnia w Diecezji Toruńskiej odbył się kurs Nowej Ewangelizacji –„Emaus”. Miał on miejsce przy parafii św. Józefa na terenie klasztoru oo. Redemptorystów w Toruniu. Emaus to jeden z pierwszych kursów SNE, który szczególnie podkreśla rolę Słowa Bożego w doświadczeniu człowieka. Nie tylko ukazuje SŁOWO jako żywe, ale prowadzi do osobistego przeżycia spotkania z Nim.

Uczestników kursu łącznie z ekipą posługującą było  27 osób z różnych wspólnot i rejonów diecezji.  W kursie wzięła także udział wspólnota drugiego roku  kleryków z WSD w Toruniu wraz z Ojcem Duchownym Ks. dr Andrzejem Kowalskim jednocześnie dyrektorem SNE w Toruniu i kapłanem posługującym podczas trwania kursu. Czas, który dał nam Pan jest szczególnym wyrazem Jego miłosierdzia dla nas zarówno uczestników kursu jak i  osób posługujących. Chrystus Słowo Wcielone, obecny w swoim Kościele mówi nieustannie do każdego, a Jego Słowo nie wraca bezowocnie do Niego.  Słuchamy, rozważamy, przyjmujemy i wypełniamy na wzór Maryi co Pan przygotował dla nas. Jemu Chwała i cześć!