2018-09-28_30 Kurs NOWE ŻYCIE Toruń

W dniach 28-30.09.2018 odbył się w Toruniu kurs „Nowe Życie”. Uczestników było 13.

Przyjechali z Malborka, Inowrocławia i z różnych miejscowości z okolic Brodnicy. Było też kilka osób z Torunia. Grupka była mała, więc bardzo szybko nawiązały się relacje. W czasie przerw trwały rozmowy na temat kursu, wspólnot, roli kapłana we wspólnocie…

Wielu uczestników wyjechało z zamiarem wstąpienia do jakiejś wspólnoty, albo stworzenia jej, bo dotąd żadnej w okolicy nie ma, by rozwijać w sobie nowe życie otrzymane na kursie. Wielu też postanowiło codziennie czytać Słowo Boże, by trwać w komunii z Bogiem.

Chwała Panu!