2018-06-30__07-03 Kurs MOJŻESZ, Toruń

KURS MOJŻESZ – FORMACJA LIDERÓW I ANIMATORÓW WSPÓLNOT

W kursie uczestniczyło blisko 40 osób z różnych stron Polski m.in. z Wrocławia, Bydgoszczy, Olsztyna, Inowrocławia, Lipinek, Łomży, Jabłonowa Pomorskiego, Torunia, a także wśród uczestników byli klerycy z toruńskiego WSD. Został on przeprowadzony przy współpracy z Palotyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji. Ten kurs to formacja liderów, dlatego poprzez historię Mojżesza można odkrywać jaką drogę ma do przebycia chrześcijański lider czy animator w Kościele. Nie brakowało momentów, w których można było doświadczyć w konkrecie jak stawać się liderem otwartym na plany Boże i posługiwać ze współpracownikami i przyjaciółmi. Osoba i historia życia Mojżesza, który sam przeszedł drogę z Bogiem do prawdziwej wolności inspiruje, a właściwie pozostaje aktualnym wzorem dla wszystkich odpowiedzialnych w Kościele.

Kurs odbył się w pomieszczeniach Centrum Dialogu im Jana Pawła II oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.