2018-07-06_09 Kurs JEZUS w 4 EWANGELIACH, Toruń

JEZUS W CZTERECH EWANGELIACH  – KURS BIBLIJNY

Ten kurs to jedna z wielu propozycji formacji biblijnej, w której chce się zatrzymać nad spisanymi ewangeliami, by odkrywać Pana Jezusa widzianego oczyma czterech ewangelistów-mężczyzn o różnych życiorysach. W tym czasie można było doświadczyć charakteru, wrażliwości i wyjątkowości każdego z nich, gdyż każdy ewangelista na swój właściwy sposób pokazuje Osobę Pana Jezusa: Jego życie oraz okoliczności misji, śmierci i zmartwychwstania.
Był to bogaty czas w łaskę Bożą i wielu otwartych ludzi, którzy chcą się rozwijać, aby w świętości brać odpowiedzialność za własne życie i dzielić się jeszcze umiejętniej swoją pasją miłości do Chrystusa obecnego w Kościele.

Kurs odbył się w pomieszczeniach Centrum Dialogu im Jana Pawła II oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.