2018-01-26 SNE – Spotkanie Szkół Lokalnych Rejonu Północ

Pierwsze historyczne spotkanie Szkół Lokalnych działających w programie SESA w rejonie północnym!

W sobotę 26 lutego 2019 w Toruniu odbyło się spotkanie Szkół Lokalnych, które działają w Kościele katolickim w międzynarodowym programie pastoralnym pod nazwą Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja. Spotkanie to zgromadziło odpowiedzialnych za szkoły ewangelizacji z Bydgoszczy, Inowrocławia, Lichenia, Elbląga, Lidzbarka i oczywiście z Torunia.

Dla tych środowisk szkoła toruńska służy stałym wsparciem, towarzyszeniem i pomocą
w rozwoju poprzez wdrażanie i przekazywanie kolejnych kursów ewangelizacyjno-formacyjnych.

Był to dobry czas wzajemnego poznawania się środowisk, wspólnego dzielenia się radościami i wyzwaniami oraz szukaniem sposobów, by formacja do ewangelizacji w Kościele katolickim poprzez metodę szkół ewangelizacji mogła stawać się użyteczniejszym narzędziem, by – jak pisał papież Franciszek – doświadczać „słodkiej i pocieszającej radości ewangelizowania” (EG).

Tutaj zdjęcia:

https://drive.google.com/open?id=1uB_w5XO7AUIw7VgoLRGoio7a_iLfqXv7