2020-02-06 Kurs CROWN, Toruń – spotkanie III

Oparty na Piśmie Świętym kurs zarządzania finansami.
Obejmuje 10 spotkań (raz w tygodniu) oraz codzienną pracę własną (przynajmniej pół godziny).
Wspaniałe narzędzie pozwalające wyjść z długów, zrównoważyć budżet domowy, a przede wszystkim
zrozumieć właściwa rolę pieniędzy nie jako celu, ale środka do czynienia dobra i wypełniania woli Boga.

Pomoce:
Podręcznik Uczestnika,
Zeszyt zastosowań praktycznych,
książka  „Uzdrowienie Finansów” autorstwa Małgorzaty i Wojciecha Nowickich