2019-05-02_05 Kurs Jezus według czterech Ewangelistów, Kraków

Czterodniowe studium osoby Jezusa  ukazanej w 4 Ewangeliach, z uwzględnieniem specyfiki każdej nich.